محل تبلیغات شما

شاخص showalter  مدل kma  (پتانسیل وقوع رعدوبرق)

مقدار این پارامتر هرچه منفی تر نشان از ناپایدار بودن جو است و شرایط رعدوبرق فراهم تر است.این شرایط وقتی تشدید می شود که سطح زمین نیز در شرایط ناپایداری قرار داشته باشد.

۰۰

برای مشاهده شاخص  showalter   طی ساعات و روزهای آینده بر روی تصویر مورد نظر کلیک کنید تا بزرگنمایی شود


هواشناسی ممسنی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی